Zagrożenie suszą na poziomie gminy

Gmina: Złota; TERYT: 2608052
-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana
Kategoria gleby I
Gatunek roślin uprawnych0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+----xxxx
Zboża jare----+----xxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-+--------
Kukurydza na kiszonkęxxx-+--------
Rzepak i rzepik----++xxxxxx-
Ziemniakxx-----------
Burak cukrowy#############
Chmielxxx---------x
Tytońxxx---------x
Warzywa gruntowexxx---------x
Krzewy owocowe----+-------x
Drzewa owocowe------------x
Truskawki----+----xxxx
Rośliny strączkowexxx-+--------
Kategoria gleby II
Gatunek roślin uprawnych0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+----xxxx
Zboża jare----+----xxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----------
Kukurydza na kiszonkęxxx----------
Rzepak i rzepik----+-xxxxxx-
Ziemniakxx-----------
Burak cukrowy-------------
Chmielxxx---------x
Tytońxxx---------x
Warzywa gruntowexxx---------x
Krzewy owocowe----+-------x
Drzewa owocowe------------x
Truskawki----+----xxxx
Rośliny strączkowexxx-+--------
Kategoria gleby III
Gatunek roślin uprawnych0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxx
Zboża jare---------xxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----------
Kukurydza na kiszonkęxxx----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx-
Ziemniakxx-----------
Burak cukrowy-------------
Chmielxxx---------x
Tytońxxx---------x
Warzywa gruntowexxx---------x
Krzewy owocowe------------x
Drzewa owocowe------------x
Truskawki---------xxxx
Rośliny strączkowexxx----------
Kategoria gleby IV
Gatunek roślin uprawnych0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxx
Zboża jare---------xxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----------
Kukurydza na kiszonkęxxx----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx-
Ziemniakxx-----------
Burak cukrowy-------------
Chmielxxx---------x
Tytońxxx---------x
Warzywa gruntowexxx---------x
Krzewy owocowe------------x
Drzewa owocowe------------x
Truskawki---------xxxx
Rośliny strączkowexxx----------
Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
Gatunek roślin uprawnych0102030405060708091011121314
Zboża ozime0.00.00.00.04.850.00.00.00.0xxxx
Zboża jare0.00.00.00.05.440.00.00.00.0xxxx
Kukurydza na ziarnoxxx0.01.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Kukurydza na kiszonkęxxx0.01.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Rzepak i rzepik0.00.00.00.05.440.54xxxxxx0.0
Ziemniakxx0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Burak cukrowy0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Chmielxxx0.00.00.00.00.00.00.00.00.0x
Tytońxxx0.00.00.00.00.00.00.00.00.0x
Warzywa gruntowexxx0.00.00.00.00.00.00.00.00.0x
Krzewy owocowe0.00.00.00.05.440.00.00.00.00.00.00.0x
Drzewa owocowe0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0x
Truskawki0.00.00.00.02.540.00.00.00.0xxxx
Rośliny strączkowexxx0.01.960.00.00.00.00.00.00.00.0
Kontakt
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
Tel.: 81 4786 879, 81 4786 752

Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
Tel.: 81 4786 779

W przypadku pytań dotyczących suszy proponujemy kontakt poprzez formularz zapytania, który należy wysłać mailem na adres susza@iung.pulawy.pl

Pobierz formularz
Opracowanie IUNG-PIB 2020 na zlecenie Misterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi