Zagrożenie suszą na poziomie gminy

Gmina: Stromiec; TERYT: 1401052
-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana
Kategoria gleby I
Gatunek roślin uprawnych0102030405060708091011121314
Zboża ozime-----++--xxxx
Zboża jare---++++--xxxx
Kukurydza na ziarnoxxx--++++----
Kukurydza na kiszonkęxxx--+++++---
Rzepak i rzepik----++xxxxxx-
Ziemniakxx----+------
Burak cukrowy#############
Chmielxxx---+-----x
Tytońxxx--++-----x
Warzywa gruntowexxx--++-----x
Krzewy owocowe----++++----x
Drzewa owocowe------+-----x
Truskawki-----++--xxxx
Rośliny strączkowexxx--+++-----
Kategoria gleby II
Gatunek roślin uprawnych0102030405060708091011121314
Zboża ozime-----++--xxxx
Zboża jare-----++--xxxx
Kukurydza na ziarnoxxx--++------
Kukurydza na kiszonkęxxx--++------
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx-
Ziemniakxx-----------
Burak cukrowy-------------
Chmielxxx---------x
Tytońxxx---+-----x
Warzywa gruntowexxx---+-----x
Krzewy owocowe-----++-----x
Drzewa owocowe------------x
Truskawki------+--xxxx
Rośliny strączkowexxx--++------
Kategoria gleby III
Gatunek roślin uprawnych0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxx
Zboża jare---------xxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----------
Kukurydza na kiszonkęxxx----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx-
Ziemniakxx-----------
Burak cukrowy-------------
Chmielxxx---------x
Tytońxxx---------x
Warzywa gruntowexxx---------x
Krzewy owocowe------------x
Drzewa owocowe------------x
Truskawki---------xxxx
Rośliny strączkowexxx----------
Kategoria gleby IV
Gatunek roślin uprawnych0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxx
Zboża jare---------xxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----------
Kukurydza na kiszonkęxxx----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx-
Ziemniakxx-----------
Burak cukrowy-------------
Chmielxxx---------x
Tytońxxx---------x
Warzywa gruntowexxx---------x
Krzewy owocowe------------x
Drzewa owocowe------------x
Truskawki---------xxxx
Rośliny strączkowexxx----------
Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
Gatunek roślin uprawnych0102030405060708091011121314
Zboża ozime0.00.00.00.00.036.6559.020.00.0xxxx
Zboża jare0.00.00.010.4815.2268.5382.40.00.0xxxx
Kukurydza na ziarnoxxx0.00.036.6582.4329.661.730.00.00.00.0
Kukurydza na kiszonkęxxx0.00.036.6582.4329.661.811.140.00.00.0
Rzepak i rzepik0.00.00.00.015.2282.43xxxxxx0.0
Ziemniakxx0.00.00.00.00.320.00.00.00.00.00.0
Burak cukrowy0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Chmielxxx0.00.00.010.590.00.00.00.00.0x
Tytońxxx0.00.01.5368.770.00.00.00.00.0x
Warzywa gruntowexxx0.00.02.6154.890.00.00.00.00.0x
Krzewy owocowe0.00.00.00.03.2770.9182.437.720.00.00.00.0x
Drzewa owocowe0.00.00.00.00.00.021.790.00.00.00.00.0x
Truskawki0.00.00.00.00.017.2440.640.00.0xxxx
Rośliny strączkowexxx0.00.040.582.434.00.00.00.00.00.0
Kontakt
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
Tel.: 81 4786 879, 81 4786 752

Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
Tel.: 81 4786 779

W przypadku pytań dotyczących suszy proponujemy kontakt poprzez formularz zapytania, który należy wysłać mailem na adres susza@iung.pulawy.pl

Pobierz formularz
Opracowanie IUNG-PIB 2020 na zlecenie Misterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi