Potencjalne zasięgi suszy

Zboża jare

Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie 169 43 25.44 3.99
kujawsko-pomorskie 144 95 65.97 7.88
lubelskie 213 97 45.54 7.29
lubuskie 82 82 100.00 72.73
łódzkie 177 104 58.76 15.64
małopolskie 182 2 1.10 0.01
mazowieckie 314 12 3.82 0.10
opolskie 71 55 77.46 6.94
podkarpackie 160 0 0.00 0.00
podlaskie 118 1 0.85 0.03
pomorskie 123 3 2.44 0.28
śląskie 167 52 31.14 7.46
świętokrzyskie 102 33 32.35 1.78
warmińsko-mazurskie 116 0 0.00 0.00
wielkopolskie 226 163 72.12 36.58
zachodniopomorskie 113 91 80.53 16.25
Polska 2477 833 33.63 10.14
Udział gleb zagrożonych suszą
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 %
10 - 30 %
30 - 50 %
50 - 80 %
> 80 %
Kontakt
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
Tel.: 81 4786 752

Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
Tel.: 81 4786 779

W przypadku pytań dotyczących suszy proponujemy kontakt poprzez formularz zapytania, który należy wysłać mailem na adres susza@iung.pulawy.pl

Pobierz formularz
Opracowanie IUNG-PIB 2020 na zlecenie Misterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi