Z satelity

Wskaźnik NDVI jest skorelowany z ilością chlorofilu na jednostce powierzchni. Generowany jest co dwa tygodnie w oparciu o dane satelitarne (satelita Terra – sensor MODIS) dotyczące odbicia promieniowania w pasmach czerwieni i bliskiej podczerwieni. Na obszarach pozbawionych roślinności wartości NDVI są niskie (poniżej 0,4). W okresach bardzo silnej suszy wartości NDVI maleją.

Kontakt
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
Tel.: 81 4786 752

Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
Tel.: 81 4786 779

W przypadku pytań dotyczących suszy proponujemy kontakt poprzez formularz zapytania, który należy wysłać mailem na adres susza@iung.pulawy.pl

Pobierz formularz
Opracowanie IUNG-PIB 2020 na zlecenie Misterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi