From satellite

Wskaźnik NDVI jest skorelowany z ilością chlorofilu na jednostce powierzchni. Generowany jest co dwa tygodnie w oparciu o dane satelitarne (satelita Terra – sensor MODIS) dotyczące odbicia promieniowania w pasmach czerwieni i bliskiej podczerwieni. Na obszarach pozbawionych roślinności wartości NDVI są niskie (poniżej 0,4). W okresach bardzo silnej suszy wartości NDVI maleją.

Contact
Institute of Soil Science and Plants Cultivation
State Research Institute
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
phone: 81 4786 752

Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
phone: 81 4786 779

W przypadku pytań dotyczących suszy proponujemy kontakt poprzez formularz zapytania, który należy wysłać mailem na adres susza@iung.pulawy.pl

Download the form
Opracowanie IUNG-PIB 2020 na zlecenie Misterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi